Browsing by Author Li, Jiuyong

Showing results 1 to 2 of 2
Publication DateTitleAuthor(s)Date Added
2020Efficient polygenic risk scores for biobank scale data by exploiting phenotypes from inferred relativesTruong, Buu; Zhou, Xuan; Shin, Jisu; Li, Jiuyong; Van Der Werf, Julius H J ; Le, Thuc D; Lee, S Hong 25-Mar-2022
2005Finding Similar Patterns in Microarray DataChen, Xiangsheng; Li, Jiuyong; Daggard, Grant; Huang, Xiaodi10-Feb-2010